Reklamacja i zwroty

  1. Rękojmia obowiązuje przez 12 miesięcy od momentu otrzymania towaru przez Nabywcę.
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za możliwe wystąpienie różnicy kolorystycznej pomiędzy oferowanym produktem a produktem otrzymanym. Różnice te mogą wynikać z wielkości formatu, użytego papieru, folii czy płótna, a także ustawień monitora, i dlatego nie podlegają reklamacji.
  3. Oferowane przez Sprzedającego produkty wytwarzane są na materiałach ogólnodostępnych i podlegają zużyciu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Nabywca powinien sprawdzić, czy otrzymany produkt jest zgodny z zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności zgłosić to Sprzedającemu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania produktu.
  5. Wszelkie niezgodności muszą zostać zgłoszone przed rozpoczęciem montażu produktu, bowiem reklamacji podlegają tylko produkty w stanie nienaruszonym.
  6. W razie wykrycia niezgodności Nabywca na swój koszt musi odesłać nienaruszony produkt na adres XXXXXXX. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć złożoną reklamację w ciągu 14 dni roboczych.
  7. Produkt uszkodzony w trakcie montażu lub nieprawidłowego użytkowania przez Nabywcę nie podlega reklamacji.

W razie dalszych pytań dotyczących polityki reklamacji i zwrotów prosimy o kontakt ze sprzedawcą.