Regulamin sklepu internetowego NaSciany.pl

Sprzedającym jest WidePrint Dariusz Sobieszek 

Ul. Borysławska 2, 45-316 Opole

NIP: 754-274-92-41

Regon: 160014096

Kontakt ze sprzedającym:

Telefon: 693 530 701

E-mail: kontakt@nasciany.pl

I. Warunki ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego NaSciany.pl jest WidePRINT zwana w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 2. Kupujący w sklepie internetowym NaSciany.pl zwany jest w dalszej części regulaminu Nabywcą.
 3. Zakup w sklepie internetowym NaSciany.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem zamówienia.
 4. Aby dokonać zakupu Nabywca zobowiązany jest do wypełnienie formularza zamówienia i podania w nim zgodnych z prawdą danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku gdy Nabywca poda fałszywe dane, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody.

II. Zawarcie umowy

 1. Nabywca może złożyć zamówienie w sklepie internetowym NaSciany.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówień dostępnego na stronie zamówienia.
 2. Przed zamówieniem Nabywca musi każdorazowo dokonać konfiguracji produktu korzystając z dostępnego na stronie konfiguratora produktów.
 3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym NaSciany.pl produkowane są na podstawie indywidulanie skonfigurowanego zamówienia przez Nabywcę i na jego wyraźne życzenie, pod warunkiem, że wymagane zmiany nie będą odbiegały od pierwotnego przedmiotu zamówienia.
 4. Ostateczna cena zamówienia zależna jest od indywidualnej konfiguracji produktu i nie zawiera kosztów wysyłki.
 5. Podane ceny są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez Nabywcę i po jej zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedającego lub poprzez dokonanie płatności w systemie PAYU.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczy niezależnych od Sprzedającego, w przypadku nieprawidłowo podanych lub niepełnych danych teleadresowych bądź w przypadku nieuregulowania płatności w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

III. Warunki dostawy

 1. Dostawy produktów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich, inne sposoby dostawy muszą być każdorazowo ustalone ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.
 2. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie przez Sprzedającego i są zależne od rozmiaru i wagi produktu.
 3. Dostawa zamówionych produktów poza granice Polski dostępna jest jedynie po każdorazowym, wcześniejszym ustaleniu warunków ze Sprzedającym.
 4. Odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu.
 5. Jeśli opakowanie produktu jest uszkodzone bądź budzi wątpliwości, że zapakowany produkt mógł ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, Nabywca każdorazowo zobowiązany jest otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i w razie potrzeby powinien zostać sporządzony protokół uszkodzenia produktu. W innym przypadku Sprzedający może odmówić wymiany uszkodzonego produktu.

IV. Odstąpienie od umowy kupna

 1. Sklep internetowy NaSciany.pl jest sklepem wytwarzającym produkty wyłącznie na zamówienie, po wcześniejszej     indywidualnej konfiguracji produktu przez Nabywcę.
 2. Zamówiony przez Nabywcę skonfigurowany produkt nie podlega zwrotowi ani wymianie ze względu na swoją indywidualną konfigurację, gdyż w tym przypadku zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.
 3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie     sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

V. Rękojmia

 1. Rękojmia obowiązuje przez 12 miesięcy od momentu otrzymania towaru przez Nabywcę.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za możliwe wystąpienie różnicy kolorystycznej pomiędzy oferowanym produktem, a produktem otrzymanym. Różnice te mogą bowiem wynikać z wielkości formatu, użytego papieru, folii czy płótna, czy też ustawień monitora i dlatego nie podlegają reklamacji.
 3. Oferowane przez Sprzedającego produkty wytwarzane są na materiałach ogólnodostępnych i podlegają zużyciu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Nabywca powinien sprawdzić czy otrzymany produkt jest zgodny z zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności zgłosić to Sprzedającemu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania produktu.
 5. Wszelkie niezgodności muszą zostać zgłoszone przed rozpoczęciem montażu produktu, bowiem reklamacji podlegają tylko produkty w stanie nienaruszonym.
 6. W razie wykrycia niezgodności Nabywca na swój koszt musi odesłać nienaruszony produkt, natomiast Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć złożoną reklamację w ciągu 14 dni roboczych.
 7. Produkt uszkodzony w trakcie montażu lub nieprawidłowego użytkowania przez Nabywcę nie podlega reklamacji.

VI. Prawa autorskie

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym NaSciany.pl objęte są na całym świecie prawami autorskimi.
 2. Zabronione jest produkowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie produktów dostępnych w sklepie internetowym NaSciany.pl.
 3. Czerpanie dochodów z zamówionych produktów możliwe jest tylko i wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody od Sprzedającego.
 4. Jeśli w celu wytworzenia produktu Nabywca przekazuje Sprzedającemu zdjęcia lub grafikę, to oświadcza on, że posiada do niego prawa autorskie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania okazania posiadania prawa autorskiego na piśmie.
 5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

V. Postanowienia końcowe

 1. W razie powstania ewentualnych sporów między Sprzedającym a Nabywcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygnięcie ich poddane zostanie sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dodano do ulubionych
Dodaj produkt do porównania.

Polityka cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.